KRAKÓW

2011 „POPATRZ! ŻYCIE NIE ISTNIEJE TYLKO TUTAJ, ALE DA, DA (TAM, TAM)!”
Reżyseria i produkcja surrealistycznego, refleksyjnego filmu z aktorami Tadeusza Kantora nawiązującego do Panoramicznego Happeningu Morskiego z 1967 roku oraz Manifestu Dadaistów. Aktorzy w kostiumach ze spektakli Cricot 2 błądząc/balansując na granicy świata realnego/nierealnego szukali swojego mistrza. W filmie wystąpili: Lesław i Wacław Janiccy, Jan Książek, Anna Halczak, Janusz Jarecki, Bogdan Renczyński. Projekcja filmu odbyła się bezpośrednio na ścianie Wawelu. Muzykę skomponował i wykonał na żywo Sławek Jaskułke z zespołem.

2011 „LOOK! LIFE DOES NOT EXIST ONLY HERE, BUT DA, DA (THERE, THERE)!”
Directed and production a surreal, reflective film with Tadeusz Kantorr actors referring to Panoramic Sea Happening from 1967 and the Dadaist Manifesto. Actors in costumes from Cricot 2 performances were searching for their master while wandering / balancing on the verge of the real / unreal world. The film starred: Lesław and Wacław Janicki, Jan Książek, Anna Halczak, Janusz Jarecki, Bogdan Renczyński. The film was screened directly on the Wawel wall. Sławek Jaskułke composed and live performed music with his band.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!