RADOM

2006 TEATR W RADOMIU
Realizacja scenografii i kostiumów do sztuki „SIEDMIU PRZECIW TEBOM” w reżyserii Jacka Papisa. Główny element scenografii ogromne tło/ekran przesuwał się w trakcie spektaklu w niewidocznym dla oka tempie spychając w finale aktorów ze sceny. Zamysł ten był metaforą treści sztuki, której puentę stanowi brak rozwiązania. Scenografia została wyróżniona przez Ministra Kultury

2006 THEATER IN RADOM
Realization of scenery and costiums for the play „SEVEN AGAINST THEBES” dir. Jacek Papis. The main element of the set design, the huge background / screen, moved during the performance at an invisible pace pushing the actors from the stage in the final. This idea was a metaphor for the content of art whose final point is no solution. The stage design was awarded by the Minister of Culture.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!