OLD

Mix prac z XX wieku z lat 1990 – 1999
Prace nie mają tytułów i głębszej filozofii. Są czystą formą. Improwizacją zahibernowaną w pamięci. Najczęściej używane medium w tamtym okresie to drewno, metal, glina, papier, żelatyna, rośliny, pleśnie. Ten etap to setki nieudokumentowanych doświadczeń, badań, prób, rozważań twórczych, happeningów i procesów konceptualnych. Pierwsze nieświadome zetknięcie z nieznanym i nie rozumianym wtedy pojęciem Bio Art. Spotkanie ze sztuką wtedy otworzyło szeroko wrota duszy i zapoczątkowało proces twórczy, który trwa do dzisiaj.

A mix of 20th-century works from the years 1990–1999
The works have no titles or deeper philosophy. They are pure form. Improvisation hibernated in memory. The most commonly used medium at that time was wood, metal, clay, paper, gelatin, plants, molds, molds. This stage is hundreds of undocumented experiences, studies, trials, creative considerations, happenings and conceptual activities. The first unconscious encounter with the not known and not understood concept of Bio Art. That encounter with art then opened wide the gates for the soul and initiated the creative process that continues to this day.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!