FREQUENCY

FREQUENCY
Cykl intuicyjnych, wrażeniowych, zmysłowych i energetycznych obrazów. Kompozycje są wizualizacją emocjonalnych wrażeń doznanych podczas wędrówki duszy w stanach medytacji i nawiązują do teorii Mapy Poziomów Świadomości określającej poziomy częstotliwości emocji w książce Davida R. Hawkinsa „Siła czy moc” Otwarty proces twórczy, który trwa od roku 2011.

FREQUENCY
A series of intuitive, sensual and energetic images. The compositions are a visualization of emotional impressions experienced during the journey of the soul in states of meditation and refer to the theory of the Map of Consciousness Levels determining the frequency levels of emotions in the book by David R. Hawkins „Strength or Power”. An open creative process that has been going on since 2011.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!