GRYMASY

GRY MASY
Cykl demonicznych i ekspresyjnych obrazów/rysunków przedstawiających deformację ciała i prezentację duszy. Obrazy/portrety sa wynikiem obserwacji natury przepuszczonej i przetworzonej przez filtry podświadomości. Nawiązując do definicji archetypu Junga można określić je jako „prezentację cienia” portretownych osób. Otwarty, oparty na intuicji proces twórczy trwa nieprzerwanie od roku 1991.

GRIMACES
A series of demonic and expressive paintings / drawings illustrating body deformation and soul presentation. The paintings / portraits are the result of observations of nature passed through and processed by the subconscious filters. Referring to the definition of the Jung archetype, it can be described as „shadow presentation” of portraiture people. An open, intuitive creative process has been going on continuously since 1991.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!