NOWA HUTA

2005 TEATR ŁAŹNIA NOWA W NOWEJ HUCIE
Projekt/realizacja scenografii i kostiumów do pięciu sztuk pod jednym tutułem „MIESZKAM TU” w reżyserii Jacka Papisa. Premierowe spektakle w nowej siedzibie teatru ŁAŹNIA NOWA oparte o wywiady/spotkania z mieszkańcami. Autorami tekstów są: Sławomir Shuty „Paproć”, Małgorzata Owsiany ” Gitara”, Jacek Papis „Snu czas”, Paweł Sala „Czołgiści”, Radosław Dobrowolski „Ślepy tor”. Spektaklom zagranym w pięciu przestrzeniach teatru towarzyszyła wystawa fotografii dokumentująca życie ulicy w tamtym czasie mojego autorstwa.

2005 THEATER OF ŁAŹNIA NOWA IN NOWA HUTA
Scenography and costumes design for up to five pieces under one title „I LIVING HERE” directed by Jacek Papis. Premiere performances at the new headquarters of the ŁAŹNIA NOWA theater based on interviews / meetings with residents. The authors of the texts are: Sławomir Shuty „Paproć”, Małgorzata Owsiany „Guitar”, Jacek Papis „Sleep time”, Paweł Sala „Tankers”, Radosław Dobrowolski „Blind track”. The performances played in the five spaces of the theater were accompanied by an exhibition of photographs documenting the life of the street my authorship.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!