LE MANS

2010 „REBECCA MA MERE” / LE MANS FRANCJA / WIELOPOLE POLSKA
Udział w polsko francuskim kolektywie artystów przy tworzeniu sztuki w teatrze LA FONDERIE FrancoisaTanguy. Treścią spektaklu jest sprawa kobiet wykluczonych społecznie, a dokładnie żydówek wywożonych podstępnie z Polski do Argentyny na początku XX wieku opartą na bazie książki „Ciała i dusze” Isabel Vincent. Analizowany w sztuce problem z poprzedniej epoki okazuje się wciąż aktualny. Spektakl wykracza poza standardowe ramy percepcji. Na scenie i podczas prób wyraźnie czuć obecność duchów. Reżyseria Bogdan Renczyński.

2010 „REBECCA MA MERE” / LE MANS FRANCE / WIELOPOLE POLSKA
Participation in the Polish-French artists collective in the creation of art at the Francois Tanguy Theater LA FONDERIE. The content of the spectacle is the issue of socially excluded women, specifically Jewish women deprived from Poland to Argentina at the beginning of the 20th century, based on the book Isabel Vincent’s „Body and Souls”. The problem from the previous era analyzed in art turns out to be still valid. The performance goes beyond the standard perception framework. On stage and during rehearsals you can clearly feel the presence of ghosts. Directed by Bogdan Renczyński.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!