GDAŃSK

2014 REŻYSERIA SPEKTAKLU „GRAMY DLA WOLNOŚCI” / POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA
Z udziałem Mieczysława Szcześniaka, Cappelli Gedanensis, Olo Walickiego, Irka Wojtczaka, Tomasza Ziętka, Tymona Tymańskiego, Piotra Pawlaka, Kuby Staruszkiewicza, Leny Gruszczyńskiej, Reni Jusis, Paulusa Mazura, Aleksandra Montany, Karoliny Gozdek, Anieli Radtke, Ignacego Radtke, Tymona Pietrzaka, Romana Peruckiego. Spektakl był dokumentacją wielopokoleniowych, refleksyjnych i nowatorskich opinii na temat aktualnej definicji patriotyzmu w zestawieniu z odważną, współczesną wypowiedzią muzyczną skomponowaną przez Irka Wojtczaka

2014 DIRECTOR OF THE PERFORMANCE „PLAY FOR FREEDOM” / POLISH BALTIC PHILHARMONIC
With the participation of Mieczysław Szcześniak, Cappella Gedanensis, Olo Walicki, Irek Wojtczak, Tomasz Ziętek, Tymon Tymański, Piotr Pawlak, Kuba Staruszkiewicz, Lena Gruszczyńska, Reni Jusis, Paulus Mazur, Aleksander Montana, Karolina Gozdek, Aniela Radtke, Ignacy Radtke, Roman Perucki. The performance was a documentation of multi-generational, reflective and innovative opinions on the current definition of patriotism in combination with a bold, contemporary musical statement composed by Irek Wojtczak

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!